Ātrs serviss
Augstākā kvalitāte
Klientu novērtējums
4.2
Elastīgas norēķinu iespējas

Iepirkumu grozs ir tukšs

Atrodiet mūs

Produkta (mājas) uzglabāšanas un lietošanas instrukcija

1.    Produkta (mājas) vai tā daļu (turpmāk tekstā - “Produkts”) iepakojuma uzglabāšana līdz būvniecībai/uzstādīšanai

1.1    Produkta iepakojums

1.1.1    Produkta struktūras ir jāiepako tvaika barjeras plēvē. Ņemiet vērā, ka iepakojumā var veidoties kondensāts. Tas veidojas uz Produkta struktūru augšējām un/vai sānu daļām. Atkarībā no laikapstākļiem, temperatūras izmaiņām un sākotnējā koksnes mitruma, var veidoties pelējums, dažādas deformācijas utt.
1.1.2    Neatvērtu Produkta iepakojumu var uzglabāt ne ilgāk kā vienu mēnesi.
1.1.3    Ja Produkta iepakojums tiek turēts neatvērts ilgāk par vienu mēnesi:
•    produktu iepakojumi jāuzglabā, aizsargājot tos no mitruma un saules gaismas;
•    ieteicams Produkta iepakojumus uzglabāt nojumē;
•    produkta iepakojuma ārējais slānis ir jānoņem (visas iepakojuma malas ir atvērtas);
•    ja Produkta iepakojums tiek uzglabāts mitrā vietā - ir obligāti jānomaina esošā plēve ar mitrumizturīgu (difūzijas) plēvi;
•    ja Produkta būvniecības/uzstādīšanas/uzstādīšanas darbi netiek pabeigti savlaicīgi Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs rūpējas par Produkta iepakojuma uzglabāšanu par saviem līdzekļiem, un ja tas notiek Klienta vainas dēļ, tad Klients rūpējas par Produkta iepakojuma uzglabāšanu par saviem līdzekļiem;
1.1.4    Visa būvniecības (uzstādīšanas, uzstādīšanas utt.) procesa laikā Produkta iepakojumam ir jābūt pārklātam ar mitrumizturīgu materiālu.


1.2    Produkta paku izkraušana


1.2.1    Produktu iepakojumus drīkst izkraut tikai tam paredzētās vietās, kur var droši un likumīgi izkraut Produktu. Produkta izkraušanas vietu nosaka Klients.
1.2.2    Produktu iepakojumus ir jāizkrauj horizontāli, nevis otrādi, ja ir atzīmēta augšdaļa.
1.2.3    Produkta iepakojumi ir jāizkrauj sausā un piemērotā vietā.
1.2.4    Lai izkrautu produktu iepakojumus nevajag papildu bāzi (visi iepakojumi tiek novietoti uz paletēm).
1.2.5    Izkraujot Produktu iepakojumus, kuros ir logi un durvis, ieteicams ievērot īpašu piesardzību.


2.    Produktu uzglabāšana un kopšana


2.1    Produkta koka konstrukcijām jābūt impregnētām un noklātām ar koksnes konservantu, atkarībā no specifikācijām, ne ilgāk kā 14 dienas pēc tam, kad Produkts ir uzstādīts/samontēts.
2.2    Produkta logi un durvis ir jāpiesūcina un jāpārklāj ar koksnes konservantu ne vēlāk kā 14 dienas pēc tam, kad Produkts ir novietots/uzstādīts.
2.3    Ir ieteicams impregnēt Produkta terases dēļus.
2.4    Ieteicams impregnēt Produkta pamatus vismaz reizi gadā vai saskaņā ar ražotāja impregnēšanas norādījumiem.
2.5    Koksnes konservantu ieteicams atjaunināt periodiski, reizi gadā vai pēc izmantotā koksnes konservanta ražotāja ieteikumos sniegtās informācijas.
2.6    Produkta lietus noteces sistēma ir periodiski un pareizi jātīra (ieteicams vismaz reizi gadā).
2.7    Lai Produkts darbotos ilgāk, logu blīves (gumijas) ir jātīra (ieteicams vismaz reizi gadā).
2.8    Lai Produkts darbotos ilgāku laiku, lietus notekas ir jātīra (ieteicams vismaz reizi gadā).
2.9    Gada aukstajā sezonā pēc iespējas ātrāk jānotīra uz Produkta jumta uzkrājies sniegs.
No pieņemšanas – nodošanas akta vai kravas pavadzīmes parakstīšanas brīža visa atbildība, kas saistīta ar Produkta uzglabāšanu un uzturēšanu, tiek nodota Pasūtītājam.
3.    Produkta uzstādināšana

3.1 Kolonna un tās pamatne

3.1.1. Produkta norēķinu periods sastāv no trīs posmiem:


1.    Pielāgots pirmo reizi pēc trīs mēnešiem no brīža, kad Produkts tika uzbūvēts/uzstādīts.
2.    Pielāgots otro reizi pēc sešiem mēnešiem no brīža, kad produkts tika uzbūvēts/uzstādīts.
3.    Pielāgots pirmo reizi pēc trīs mēnešiem no brīža, kad Produkts tika uzbūvēts/uzstādīts.
3.1.2. Norādījumi par kolonnas un tās apakšas regulēšanu ir sniegti kolonnas un tās apakšas lietošanas instrukcijā.
3.2. Logi un durvis

3.2.1.     Produkta norēķinu periods sastāv no trīs posmiem:
1.    Pielāgots pirmo reizi pēc trīs mēnešiem no brīža, kad Produkts tika uzbūvēts/uzstādīts.
2.    Pielāgots otro reizi pēc sešiem mēnešiem no brīža, kad produkts tika uzbūvēts/uzstādīts.
3.    Pielāgots pirmo reizi pēc trīs mēnešiem no brīža, kad Produkts tika uzbūvēts/uzstādīts.

3.2.2. Norādījumi par logu un durvju regulēšanu ir sniegti logu un durvju lietošanas instrukcijā.


3.3    “U” formas profili
3.3.1    Produkta norēķinu periods sastāv no trīs posmiem:
1.    Pielāgots pirmo reizi pēc trīs mēnešiem no brīža, kad Produkts tika uzbūvēts/uzstādīts.
2.    Pielāgots otro reizi pēc sešiem mēnešiem no brīža, kad produkts tika uzbūvēts/uzstādīts.
3.    Pielāgots pirmo reizi pēc trīs mēnešiem no brīža, kad Produkts tika uzbūvēts/uzstādīts.


3.3.2    “U” formas profilu regulēšanas instrukcijas ir dotas “U” formas profilu lietošanas instrukcijās.


3.4     Visi pārējie strukturālie elementi

3.4.1    Visi pārējie konstrukcijas elementi, kas apdraud pareizu Produkta novietojumu, ir periodiski jānoregulē.


4.    Lietošanas noteikumi

4.1. Produkts ir jālieto tā paredzētajam mērķim.
4.2. Ir jāņem vērā, ka Produkts ir izgatavots no viegli uzliesmojošiem materiāliem. Ir stingri aizliegts izmantot atklātu liesmu gan Produkta tuvumā, gan Produkta iekšpusē.
4.3. Neizmantojiet svešas struktūras, ierīces utt., kas var kaitēt izstrādājuma nogulsnēšanās procesam.
4.4. Izvairieties no lielas slodzes uz jumta konstrukcijām, kas var izraisīt deformācijas.
4.5. Sienas nedrīkst noslogot ar smagām slodzēm (piekārtām, balsta konstrukcijām), kas var izraisīt deformācijas.
4.6. Izvairieties no lielām grīdas slodzēm, īpaši otrajā stāvā, kas var izraisīt deformācijas.

Klientam ir jāizlasa un jāievēro šie norādījumi, kā arī neskaidrību gadījumā jāsazinās ar Pārdevēju.

meistaramajas.lv
TimberCabins

Timber Cabins izmanto četrus galvenos sīkdatņu veidus.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkfailu izmantošanai. Privātuma politika