Ātrs serviss
Augstākā kvalitāte
Klientu novērtējums
4.3
Elastīgas norēķinu iespējas

Iepirkumu grozs ir tukšs

Atrodiet mūs

Garantija

Koka mājai (turpmāk tekstā - "Izstrādājums") ir piecu gadu garantija. Ražojuma remonts vai nomaiņa garantijas laikā nepagarina garantijas termiņu un nerada jaunu garantiju ar jaunu garantijas termiņu. Garantijas laikā nomainīto vai remontēto priekšmetu garantija, ja nomaiņa vai remonts tiek uzskatīts par galvenā priekšmeta defekta novēršanu, beidzas vienlaikus ar Izstrādājuma garantiju. Ja obligātie tiesību aktu noteikumi paredz atšķirīgus garantijas nosacījumus, tiek piemēroti obligātie tiesību aktu noteikumi.


1. Vispārīgie garantijas nosacījumi


1.1. Ražojumam jābūt iegādātam no ražotāja vai ražotāja pilnvarota izplatītāja ("Pārdevējs"), un Ražojuma galalietotājam ("Pircējs") jābūt ieguvušam īpašumtiesības uz Ražojumu pirms garantijas gadījuma iestāšanās.
1.2. Pircējam ir jānodrošina, ka Produkts tiek izmantots paredzētajam mērķim un ir piemērots būvniecībai un ekspluatācijai paredzētajā vietā.
1.3. Garantijas termiņš sākas no dienas, kad Pircējam tiek nodoti visu Pārdevēja veikto būvdarbu rezultāti (līgumbūves gadījumā), vai no būvniecības pabeigšanas dienas (saimniecības vai jauktas būvniecības gadījumā). Ja Preces uzstādīšanu un citus darbus neveic Pārdevēja amatnieki, garantija sākas no Preces piegādes brīža Pircējam vai no preču pārvadājuma līgumu apliecinoša dokumenta (preču pavadzīmes) parakstīšanas brīža, vai no preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
1.4. Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs, uzstādot Izstrādājumu, ir stingri ievērojis uzstādīšanas instrukcijas. 1.5. Pārdevējs ir iepriekš jāinformē par jebkādām Izstrādājuma konstrukcijas izmaiņām, kas tiek veiktas pēc Izstrādājuma pieņemšanas brīža.
1.5. Par garantijas gadījumu tiek uzskatīts iespējamais defekts Produkta konstrukcijā vai defekts un/vai trūkstošs elements, kas neietilpst šīs Produkta garantijas 2. punkta darbības jomā.
1.6. Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no neatbilstības atklāšanas dienas, jāinformē Pārdevējs par jebkādu Preces kvalitātes neatbilstību.
1.7. Iesniedzot garantijas pretenziju Pārdevējam, Pircējs iesniedz Pārdevējam vienu vai vairākas bojātās Preces fotogrāfijas, bojātās Preces aprakstu, Preces projekta nosaukumu un Preces sērijas numuru, kas piešķirts ar UID (unikālo identifikatoru) (numurs norādīts Preces uzstādīšanas instrukcijā un citos dokumentos). 
1.8. Pārdevēja atbildības apjoms garantijas laikā ir ierobežots ar Produkta defektīvo elementu, kas jānovērš saskaņā ar Produkta garantijā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem. Pircējs un Pārdevējs vienojas pēc iespējas ātrāk novērst Preces defektu. 
1.9 Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kurus nav izraisījis Pārdevējs. 1.10. Šaubu gadījumā Pārdevējs patur tiesības izmeklēt incidentu ilgāk nekā 14 dienas un pēc saviem ieskatiem piesaistīt ekspertus, lai noteiktu, vai Produkts ir uzstādīts saskaņā ar sniegtajām uzstādīšanas instrukcijām un vai pastāv šīs Produkta garantijas 2. punktā minētie apstākļi, kas izslēdz garantiju, un nekavējoties informē Pircēju.
1.10. Nomainītie Preces elementi kļūst par Pārdevēja īpašumu.

2. Garantijas izslēgšana


Šī garantija neattiecas uz:
2.1. bojājumus, kas radušies nepareizas Produkta uzglabāšanas rezultātā pēc Produkta nodošanas Pircējam (pakļauti laikapstākļiem, saskarei ar zemi vai atrodas apsildāmās telpās) un/vai bojājumus, kas radušies Produkta transportēšanas un uzstādīšanas laikā. Transportēšanas laikā (ja Produkts tika piegādāts uz Pircēja dzīvesvietu vai citu adresi) radušies bojājumi, kurus var konstatēt pirms preces pieņemšanas (t.i., pirms izkraušanas no transportlīdzekļa), tiek fiksēti, uzņemot vienu vai vairākas fotogrāfijas, kuras tiek nosūtītas Pārdevējam.
2.2. Nelielus Preces elementu bojājumus, kas radušies transportēšanas laikā un neietekmē šo elementu funkcionalitāti, ja ir iespējams atjaunot vizuālo izskatu (piemēram, salīmējot nolauztu koka stūri).
2.3. kļūdas, kas radušās Pircējam uzstādot Izstrādājumu, ja:
2.3.1. uzstādīšanas laikā nav ievērotas uzstādīšanas instrukcijas;
2.3.2. uzstādot Produktu, nav ņemti vērā laika apstākļi (stiprs vējš, sniegs, ledus vai lietus), kas var sabojāt Produktu;
2.3.3. attālums starp Izstrādājuma pamatnes augšējo malu vai pirmo sienas elementu ir mazāks par 40 mm;
2.3.4. izstrādājuma sienas apakšējās rindas ārējā mala atrodas ne vairāk kā 5 mm aiz pamatu ārējās malas;
2.3.5. izstrādājuma apakšējais rāmis nav plakans un/vai kvadrātisks;
2.3.6. starp izstrādājuma pamatu un konstrukciju nav uzstādīta pret mitrumu aizsargājoša barjera;
2.3.7. viss Izstrādājums, ieskaitot durvis un logus, kas saskaņā ar izstrādājuma uzglabāšanas un lietošanas instrukcijām abpusēji jāapstrādā ar koksnes konservantu (lai novērstu krāsas maiņu, deformēšanos un izplešanos, lobīšanos un pūšanu), 14 dienu laikā pēc uzstādīšanas nav pārklāts ar koksnes konservantu. Izvēloties koksnes konservantu, jākonsultējas ar ekspertu un/vai krāsu tirgotāju/konsultantu. Jāuzsver, ka impregnants nav pietiekams koksnes konservants;
2.3.8. izstrādājums nav pietiekami aizsargāts pret laikapstākļiem, lai nodrošinātu tā izturību, piemēram, ar jumta siksnām un stiprinājuma lentēm, enkuriem, vētras balkoniem vai citiem līdzekļiem, pat ja minētie piederumi nav iekļauti koka mājas komplektā;
2.3.9. pie izstrādājuma sienas ir stingri piestiprināti svešķermeņi, kas neļauj izstrādājumam normāli izžūt, sarauties, nosēsties vai izplesties saskaņā ar izstrādājuma glabāšanas un lietošanas instrukciju;
2.3.10. jumta dēļu montāžā nebija nodrošināta 1-2 mm izplešanās sprauga;
2.3.11. zemākais jumta seguma materiāls (ja tas ir iekļauts koka mājas komplektā) nebija uzklāts, uzstādot izstrādājumu.
2.4. Pircēja iniciētas izmaiņas Produktā, kas var ietekmēt gan daļēju, gan pilnīgu Produkta montāžu un darbību.
2.5. Koksne kā dabisks materiāls:
2.5.1. izplešanās, saraušanās (5% no platuma un biezuma), krāsas izmaiņas, elementu savērpšanās un izliekšanās, no kurām neviena netraucē uzstādīt un lietot Izstrādājumu;
2.5.2. ražojuma elementu zariem, kas neietekmē tā stabilitāti;
2.5.3. neslīpēti Produkta laukumi, plaisas, citi nelieli defekti ar nosacījumu, ka šie defekti pēc uzstādīšanas tiek paslēpti zem galīgās apdares (piemēram, ar dēļu virpošanu, jumta segumu);
2.5.4. neskarti zari un melni zari, kas nav izkrituši - tie var būt izstrādājuma konstrukcijas elementos;
2.5.5. nelielas plaisas vai plaisas kokā (žūšanas dēļ), kas nav iekļuvušas caur elementiem un netraucē izstrādājuma konstrukcijas stabilitātei;
2.5.6. sveķu kabatas izstrādājuma elementos;
2.5.7. iesēdumi koka elementos.
2.6. defektus, kas saistīti ar normālu Izstrādājuma nolietojumu (piemēram, nodiluma pazīmes uz grīdas dēļiem vai durvju sliekšņiem).
2.7. Pircēja mehāniski bojātiem, salauztiem, termiski bojātiem vai spiediena starpības dēļ bojātiem stikla elementiem, stikla blokiem.
2.8. Parastas fizikālas parādības (piemēram, mitruma kondensācija lielāku iekšējo/ārējo temperatūru atšķirību un pārmērīga mitruma dēļ. Tas parasti ietekmē izstrādājuma logus vai stūrus (var rasties traipi vai pelējums). No tā var izvairīties, tikai izmantojot apkures un ventilācijas sistēmas).
2.9. Bojājumi neparedzētu faktoru (piemēram, vandālisma, plūdu, vētras vai tornado) dēļ.
2.10. Ražojuma elementiem, kas uzstādīti Ražojumam nepiemērotā vidē (pārmērīgs mitrums, temperatūras atšķirības utt.). Piemēram, koka durvis nav paredzētas mitrām telpām (piemēram, vannas istabām vai saunām). Lietojot tās mitrā vidē, tās var pārmērīgi deformēties vai izplesties, kas var pasliktināt to funkcionalitāti.
2.11. Bojājumi, kas radušies, neuzmanīgi lietojot Izstrādājumu (piemēram, ieejas durvis, kuras vējš vai vētra var atvērt un atsisties pret Izstrādājuma sienu. Tā rezultātā var lūzt eņģes vai rasties plaisas kokā. Lai no tā izvairītos, Pārdevējs iesaka izmantot slēgmehānismus vai balstus (nav iekļauti komplektā)). 

3. Pircējs zaudē garantiju šādos gadījumos


3.1. bojātās detaļas jau ir uzstādītas vai nokrāsotas, lai gan Preces daļas(-u) defektu varēja pamanīt pirms uzstādīšanas darbu veikšanas. 
3.2. Pircējs sniedz Pārdevējam nepareizu vai nepietiekamu informāciju par Produktu vai garantijas gadījumu vai arī neiesniedz Produkta iegādi apliecinošus dokumentus.

meistaramajas.lv
TimberCabins

Timber Cabins izmanto četrus galvenos sīkdatņu veidus.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkfailu izmantošanai. Privātuma politika