Ātrs serviss
Augstākā kvalitāte
Klientu novērtējums
0
Elastīgas norēķinu iespējas

Iepirkumu grozs ir tukšs

Atrodiet mūs

Garantija

Koka mājai (turpmāk tekstā - Produkts) ir piecu gadu garantija. Produkta remonts vai nomaiņa garantijas laikā nepagarina garantijas periodu un nesniedz jaunu garantiju ar jaunu garantijas periodu. Garantija produktiem, kas ir nomainīti vai salaboti garantijas laikā (kad lai novērstu defektus ir veikta nomaiņa vai remonts), beidzas tajā pašā dienā, kad beidzas produkta garantija. Ja obligātās tiesību normas paredz citus garantijas nosacījumus, tie tiek piemēroti.


1. Vispārējie garantijas nosacījumi


1.1. Produkts ir jāiegādājas no ražotāja vai ražotāja pilnvarota izplatītāja (turpmāk tekstā - Pārdevējs). Produkta gala lietotājam (turpmāk tekstā - Pircējs) ir jābūt īpašumtiesībām uz Produktu pirms garantijas sniegšanas.
1.2. Pircējam ir jāizmanto Produkts tikai paredzētajam mērķim un tam ir jābūt piemērotam būvniecībai un ekspluatācijai paredzētajā vietā.
1.3. Garantijas termiņš sākas no dienas, kad Pārdevējs nodod Pircējam būvdarbu rezultātus (kad būvniecība tika veikta ar līgumu) vai no būvdarbu pabeigšanas dienas (kad būvniecība tika veikta ar jauktu metodi). Ja Produktu neuzstāda un citus darbus neveic Pārdevēja meistari, tādā gadījumā garantija sākas ar Produkta nodošanu Pircējam vai kravas transportēšanas līgumu apliecinoša dokumenta (pavadzīmes) parakstīšanu, vai Produkta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.
1.4. Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs, uzstādot Produktu, ir stingri ievērojis uzstādīšanas norādījumus. Pārdevējs ir iepriekš jāinformē par visām izmaiņām Produkta projektā, kas veiktas pēc Produkta pieņemšanas-nodošanas brīža.
1.5. Iespējamais Produkta konstrukcijas defekts vai defekts un/vai trūkstošs elements, kura darbības joma neietilpst šīs Produkta garantijas 2. punktā, tiek uzskatīts par garantijas gadījumu.
1.6. Pircējam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no neatbilstības atklāšanas dienas, jāpaziņo Pārdevējam par produkta neatbilstību kvalitātes prasībām.
1.7. Pircējam, iesniedzot Pārdevējam pretenziju par garantijas gadījumu, ir jāiesniedz viena vai vairākas fotogrāfijas, kurās redzams Produkta defekts, Produkta defekta apraksts, Produkta projekta nosaukums un Produkta unikālajā identifikatorā (UID) norādītais sērijas numurs (numurs ir norādīts uzstādīšanas instrukcijās un citos Produkta dokumentos).
1.8. Pārdevēja atbildība garantijas laikā attiecas tikai uz Produkta elementu ar defektu, kas jānoņem saskaņā ar Produkta garantijā paredzētajiem nosacījumiem. Pircējs un Pārdevējs vienojas par Produkta defekta novēršanu pēc iespējas ātrāk.
1.9. Pārdevējs nav atbildīgs par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas nav attiecināmi uz Pārdevēju. Šaubu gadījumā Pārdevējs patur tiesības izmeklēt incidentu ilgāk par 14 dienām un pēc saviem ieskatiem izmantot ekspertus, lai noteiktu, vai Produkts tika uzstādīts saskaņā ar sniegtajām uzstādīšanas instrukcijām un vai ir šī Produkta garantijas 2. punktā noteiktie apstākļi, kas neattiecas uz garantiju, un par to nekavējoties informē Pircēju.
1.10. Aizstātie Produkta elementi ir Pārdevēja īpašums.


2. Garantijas izņēmumu gadījumi


Šī garantija neattiecas uz:
2.1. Bojājumi, kas radušies nepareizas Produkta uzglabāšanas rezultātā pēc Produkta nodošanas Pircējam (laikapstākļu ietekmē, saskaroties ar zemi vai apsildāmās telpās) un/vai bojājumi, kas radušies Produkta transportēšanas un uzstādīšanas laikā. Bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā (ja Produkts tika piegādāts uz Pircēja dzīvesvietu vai citu adresi), kurus var konstatēt pirms produkts ir saņemts (t.i., pirms izkraušanas no transportlīdzekļa), tiek fiksēti, uzņemot vienu vai vairākus fotoattēlus, kas tiek nodotas Pārdevējam.
2.2. Par nelieliem transportēšanas bojājumiem Produkta elementiem, kas neietekmē šo elementu funkcionalitāti, ja var atjaunot pareizu vizuālo izskatu (piemēram, pielīmējot salauztu koka stūri).
2.3. Par kļūdām, kas pieļautas uzstādot Produktu, Pircējam veicot uzstādīšanas darbus, ja:


1.    Produkta uzstādīšanas laikā netika ievēroti uzstādīšanas norādījumi;
2.    uzstādot Produktu, netika ņemti vērā laikapstākļi (stiprs vējš, sniegs, ledus vai lietus), kas var sabojāt Produktu;
3.    attālums starp Produkta pamata augšējo malu vai pirmo sienas elementu ir mazāks par 40 mm;
4.    Produkta apakšējās sienas rindas ārējo malu uzstāda ne tālāk par 5 mm aiz pamatu ārējās malas;
5.    Produkta apakšējais rāmis nav gluds un/vai kvadrātveida;
6.    starp Produkta pamatu un konstrukciju nav uzstādīta mitrumizturīga barjera;
7.    14 dienu laikā pēc uzstādīšanas viss Produkts, ieskaitot durvis un logus, saskaņā ar produkta uzglabāšanas un lietošanas instrukcijām jāapstrādā ar koksnes konservantu no abām pusēm (lai tas nemainītu krāsu, nesaliektos un nepaplašinātos, nerastos pelējums un puve), nav pārklāts ar koksnes konservantu. Izvēloties koksnes aizsardzības pasākumus, jums jākonsultējas ar ekspertu un/vai krāsu pārdevēju-konsultantu. Jāuzsver, ka ar impregnēšanu nepietiek, la aizsargātu koksni;
8.    lai nodrošinātu Produkta izturību, tas nav pienācīgi aizsargāts pret laikapstākļiem, piemēram, ar jumta seguma sloksnēm un stiprinājuma sloksnēm, enkuriem, lietus sijām vai citiem līdzekļiem, pat ja uzskaitītie papildinājumi nav iekļauti koka mājas komplektā;
9.    pie Produkta sienas ir stingri piestiprināti svešķermeņi, kas neļauj Produktam nožūt, sarauties, nosēsties vai normāli izplesties, ievērojot Produkta uzglabāšanas un lietošanas norādījumus;
10.    uzstādot jumta dēļus, netika atstāta 1-2 mm izplešanās sprauga;
11.    uzstādot Produktu, nav uzstādīts apakšējais jumta seguma materiāls (ja tas ir iekļauts koka mājas komplektā).
2.4. Par Pircēja ierosinātām Produkta izmaiņām, kas var ietekmēt gan daļēju, gan pilnīgu Produkta montāžu un darbību.
2.5. Koksnei kā dabiskam materiālam:
1.    koksnes izplešanai, saraušanai (5% no platuma un biezuma), krāsu atšķirībām, kā arī elementu rotācijai un liekšanai, no kuriem neviens netraucē Produkta uzstādīšanu un lietošanu;
2.    Produkta elementu elementi, kas nekaitē tā stabilitātei;
3.    neēvelētām Produkta vietām, plaisām un citiem nelieliem bojājumiem, ja šie defekti ir paslēpti zem gala apdares pēc uzstādīšanas (piemēram, pagriežot dēļus vai uzklājot jumta segumu);
4.    veseliem zariem un melniem zariem, kas nav izkrituši - tie ir pieejami Produkta konstrukcijas elementos;
5.    par nelielām plaisām vai plaisām, kas veidojas koksnē (žāvēšanas dēļ), kas nav iekļuvušas caur elementiem un nebojā Produkta struktūras stabilitāti;
6.    kabatām Produkta elementos;
7.    koka elementiem, kas savienoti ar dībeļiem.
2.6. Par bojājumiem, kas saistīti ar Produkta normālu nolietojumu (piemēram, grīdas dēļu vai durvju sliekšņu nolietojuma pazīmēm).
2.7. Stikla elementiem, stikla paketēm, kuras Pircējs ir mehāniski bojājis, salauzis, termiski vai spiediena atšķirības dēļ.
2.8. Normālām fizikālām parādībām (piemēram, mitruma kondensācijai sakarā ar lielāku iekštelpu un āra temperatūru atšķirību un pārmērīgu mitrumu. Tas parasti ietekmē Produkta logus vai stūrus (var parādīties traipi vai pelējums). No tā var izvairīties, tikai izmantojot apkures un ventilācijas sistēmas).
2.9. Zaudējumi, kas saistīti ar neparedzētiem faktoriem (piemēram, vandālisms, plūdi, vētra vai viesuļvētra).
2.10. Produkta elementiem, kas uzstādīti Produktam nepiemērotā vidē (pārmērīgs mitrums, temperatūras atšķirības utt.). Piemēram, koka durvis nav paredzētas mitrām telpām (piemēram, vannas istabām vai saunām). To izmantošana mitrā vidē var izraisīt to pārmērīgu saliekšanos vai paplašināšanos, kas var apdraudēt to funkcionalitāti.
2.11. Bojājumi, kas radušies, neuzmanīgi lietojot Produktu (piemēram, ieejas durvis, kuras var atvērt vējš vai vētra un iecirsties Produkta sienā). Tas var salauzt eņģes vai radīt plaisas koksnē. Lai to novērstu, Pārdevējs iesaka izmantot fiksatorus vai balstus (nav iekļauti).
2.12. Koksnes saraušanās nekrāsotiem koka savienojumiem. 


3. Pircējs zaudē tiesības uz garantiju šādos gadījumos:


3.1. Bojātie vienumi jau ir uzstādīti vai nokrāsoti, lai gan Produkta daļas (-u) defektu (-s) varēja pamanīt pirms uzstādīšanas.
3.2. Pircējs sniedz Pārdevējam nepareizus vai nepietiekamus datus par Produktu vai garantiju vai nesniedz dokumentus, kas apliecina Produkta iegādi.

meistaramajas.lv
TimberCabins

Timber Cabins izmanto četrus galvenos sīkdatņu veidus.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkfailu izmantošanai. Privātuma politika