Ātrs serviss
Augstākā kvalitāte
Klientu novērtējums
4.2
Elastīgas norēķinu iespējas

Iepirkumu grozs ir tukšs

Atrodiet mūs

Konfidencialitātes politika

Šajā konfidencialitātes ziņojumā mēs, SIA “Timber Cabins”, informējam par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un izmantojat mūsu pakalpojumus.

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni pirmo reizi, jums būs jāpiekrīt sīkfailu izmantošanai saskaņā ar šajā ziņojumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Mūsu tīmekļa vietnē ir ietverti konfidencialitātes kontroles iestatījumi, kas ļauj jums izlemt, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jūs varat ierobežot informācijas apjomu, ko mēs saņemam par jums, izmantojot sīkfailus, konfidencialitātes iestatījumos.

Šis ziņojums sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

 

(a) kā mēs izmantojam jūsu datus;

 

(b) kam un kad mēs sniedzam jūsu datus;

 

(c) cik ilgi mēs uzglabājam jūsu datus;

 

(d) kāda ir mūsu tiešā mārketinga politika;

 

(e) kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu datiem;

 

(f) kā mēs izmantojam sīkfailus;

 

(g) kam vēl ir jāpievērš uzmanību.

 

1. Kā mēs izmantojam jūsu datus?

1.1. Šajā sadaļā jūs atradīsiet sekojošu informāciju:

 

(a) mūsu apstrādāto datu kategorijas;

 

(b) informāciju par datu avotiem, ja tā nav saņemta no jums;

 

(c) mūsu jūsu datu apstrādes nolūkus;

 

(d) datu apstrādes juridisko pamatu.

 

1.2. Mēs apstrādājam informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni un mūsu sniegtos pakalpojumus (“lietojuma dati”). Lietojuma dati var ietvert jūsu interneta protokola (IP) adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, novirzīšanas avotu, tīmekļa vietnes apmeklējuma ilgumu, apskatītās lapas, navigācijas ceļus tīmekļa vietnē, kā arī informāciju par pakalpojumu izmantošanas periodiem un biežumu. Mēs iegūstam šos datus ar sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju palīdzību. Mēs apstrādājam šos datus, lai labāk izprastu, kā izmantojat tīmekļa vietni un tajā sniegtos pakalpojumus. Mēs apstrādājam šos datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, proti, lai uzraudzītu un uzlabotu tīmekļa vietni un tajā sniegtos pakalpojumus.

 

1.3. Mēs apstrādājam jūsu piekļuves datus (“piekļuves dati”). Piekļuves dati var ietvert jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu un citus datus, ko sniedzat reģistrācijas laikā. Mēs saņemam šos datus tieši no jums. Mēs apstrādājam piekļuves datus, lai administrētu tīmekļa vietni, sniegtu pakalpojumus, nodrošinātu tīmekļa vietnes un sniegto pakalpojumu drošību, kā arī sazinātos ar jums. Mēs apstrādājam šos datus, lai izpildītu līgumu starp jums un mums (vai, pēc jūsu pieprasījuma, veiktu pasākumus, lai noslēgtu līgumu), kā arī pamatojoties uz likumīgām interesēm, proti, lai pareizi pārvaldītu tīmekļa vietni un mūsu darbības, kas saistītas ar to.

 

1.4. Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem (“pakalpojuma dati”). Pakalpojuma sniegšanas dati var ietvert jūsu kontaktinformāciju, maksājumu rekvizītus un pakalpojuma sniegšanas rekvizītus (informāciju par konkrētu preču pasūtījumu, pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšanai un noformēšanai nepieciešamos dokumentus, saraksti pakalpojuma sniegšanas nolūkā u.c.). Pakalpojuma sniegšanas dati tiek apstrādāti, lai varētu sniegt jums pakalpojumus un pareizi uzskaitītu pakalpojumu sniegšanu. Mēs apstrādājam šos datus, lai izpildītu līgumu starp jums un mums (vai, pēc jūsu pieprasījuma, veiktu pasākumus, lai noslēgtu līgumu), kā arī pamatojoties uz likumīgām interesēm, proti, lai pareizi pārvaldītu tīmekļa vietni un mūsu darbības, kas saistītas ar to.

 

1.5. Mēs apstrādājam informāciju, ko jūs mums sniedzat, piekrītot saņemt mūsu mārketinga paziņojumus un biļetenus pa e-pastu vai citiem saziņas līdzekļiem (“mārketinga paziņojumu dati”). Mēs apstrādājam šos datus, lai nosūtītu attiecīgo informāciju un biļetenus. Mēs apstrādājam šos datus ar jūsu piekrišanu. Turklāt, ja mēs jau esam snieguši jums pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnē un jūs pret to neiebilstat, mēs apstrādāsim arī mārketinga komunikāciju datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, proti, lai uzturētu un uzlabotu attiecības ar esošajiem klientiem.

 

1.6. Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar jebkādu saziņu ar jums (“saziņas dati”). Saziņas dati var ietvert gan rakstisku sarunu un zvanu saturu, gan ar šādu saziņu saistītus metadatus. Rakstisku sarunu gadījumā vietne automātiski izveido ar komunikāciju saistītus metadatus, kas tiek iesniegti tīmekļa vietnē esošajās veidlapās. Mēs apstrādājam saziņas datus, lai ar jums sazinātos, kā arī grāmatvedības nolūkos. Mēs apstrādājam šos datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, proti, lai pienācīgi administrētu tīmekļa vietni un ar to saistītās mūsu darbības, nodrošinātu vienlīdzīgas un kvalitatīvas konsultācijas un izskatītu konfliktsituācijas starp jums un mūsu darbiniekiem.

 

1.7. Mēs varam apstrādāt jūsu šajā ziņojumā norādītos personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības, kas rodas tiesas, administratīvā vai ārpustiesas procesā. Mēs apstrādājam jūsu personas datus šim nolūkam, pamatojoties uz likumīgām interesēm, proti, lai aizsargātu un nodrošinātu mūsu, jūsu un citu personu tiesības.

 

1.8. Mēs varam apstrādāt šajā ziņojumā norādītos jūsu personas datus, lai iegādātos vai iegūtu apdrošināšanas segumu, pārvaldītu riskus vai profesionālas konsultācijas nolūkos. Šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, proti, lai pienācīgi aizsargātu mūsu darbības no riskiem.

 

1.9. Papildus konkrētajiem mērķiem, kas norādīti šajā ziņojuma daļā, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, kā arī lai aizsargātu jūsu vai citu fizisko personu būtiskās intereses.

 

2. Kam un kad mēs sniedzam jūsu datus?

2.1. Mēs varam izpaust jūsu personas datus jebkuram no mūsu grupas uzņēmumiem (ieskaitot gan mūsu meitasuzņēmumus, gan mūsu kontrolējošos uzņēmumus un visiem tā meitasuzņēmumiem) tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šajā ziņojumā izklāstītos mērķus.

2.2. Mēs varam izpaust jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai iegādātos vai saņemtu apdrošināšanas segumu, pārvaldītu riskus, saņemtu profesionālu padomu vai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības neatkarīgi no tā, vai tās ir celtas saskaņā ar tiesu, administratīvo vai ārpustiesas procedūru.

2.3. Finanšu darījumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam jūsu pakalpojumu sniegšanas datus ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams jūsu maksājumu, naudas pārskaitījumu, sūdzību un jautājumu apstrādei saistībā ar šādiem maksājumiem un naudas pārskatījumiem.

2.4. Mēs varam izpaust jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, tīmekļa vietņu viesošanai, kurjeru vai e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, personām, kas nodrošina un uztur serverus) tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai sniegtu šādus pakalpojumus. Ar apakšuzņēmēju palīdzību mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji ir ieviesuši atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus un saglabā personas datus konfidenciālus.

2.5. Papildus šajā ziņojuma daļā norādītajiem konkrētajiem jūsu personas datu iespējamās izpaušanas gadījumiem mēs varam izpaust jūsu personas datus arī tad, ja tie ir jāizpauž, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, kā arī tad, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu jūsu vai citu fizisko personu būtiskās intereses.

2.6. Šajā daļā norādītās personas var būt reģistrētas ārpus Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Gadījumā, ja mēs nodosim jūsu personas datus šādām personām, mēs veiksim visus nepieciešamos juridiskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu tiesības uz konfidencialitāti joprojām tiek pienācīgi aizsargātas.

 

3. Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu datus?

3.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus jebkuram mērķim vai mērķiem ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētajam mērķim vai mērķiem. Jebkurā veidā:

(a) piekļuves dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no pēdējās informācijas atjaunināšanas jūsu kontā vai 10 (desmit) gadus no pēdējās pakalpojumu sniegšanas jums (atkarībā no tā, kurš notikums ir vēlāk);

(b) pakalpojuma dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus no pakalpojuma sniegšanas beigšanas dienas;

(c) tirgvedības paziņojumu dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no piekrišanas dienas vai, ja tirgvedības paziņojumi tiek nosūtīti esošajiem klientiem, lai uzturētu un uzlabotu attiecības, 2 (divus) gadus no attiecīgo pakalpojumu sniegšanas beigām;

(d) komunikācijas dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus pēc komunikācijas beigām.

3.2. Atsevišķos gadījumos mums nav iespējas iepriekš norādīt konkrētus periodus, par kuriem mēs uzglabāsim jūsu personas datus. Piemēram, lietošanas dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams konkrētiem to pārvaldības mērķiem.

3.3. Neskatoties uz iepriekš minētajiem termiņiem, kas norādīti šajā ziņojuma daļā, mums ir tiesības uzglabāt jūsu personas datus, ja šāda uzglabāšana ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu jūsu vai citu fizisko personu būtiskās intereses.

 

4. Tiešais mārketings

4.1. Ja jūs piekritīsiet, mēs nosūtīsim mārketinga paziņojumus pa e-pastu un (vai) īsziņu, lai dalītos ar jaunumiem.

4.2. Tāpat, ja jau sniedzām jums pakalpojumus un jūs pret to neiebilstat, mēs jūs informēsim arī par citiem mūsu produktiem, kas varētu būt jums būtiski, un sniegsim ar tiem saistītu informāciju.

4.3. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas.

4.4. To varat izdarīt:

(a) noklikšķinot uz attiecīgās saites jebkādos saņemtajos mārketinga paziņojumos;

(b) sazinoties ar mums, rakstot e-pastu uz info@meistaramajas.lv un citiem tīmekļa vietnē www.meistaramajas.lv norādītajiem kontaktiem.

4.5. Veicot kādu no iepriekš minētajām darbībām, mēs atjaunināsim jūsu profilu, lai jūs turpmāk vairs nesaņemtu no mums mārketinga paziņojumus.

4.6. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu uzņēmējdarbība sastāv no daudziem savstarpēji saistītiem pakalpojumiem, un var paiet vairākas dienas, līdz visas sistēmas ir atjauninātas, lai jūs varētu turpināt saņemt mārketinga paziņojumus, kamēr jūsu pieprasījums joprojām tiek apstrādāts.

4.7. Atteikšanās no mārketinga komunikācijas nenozīmē, ka tiks apturēta saziņa, kas ir tieši saistīta ar pakalpojumu sniegšanu jums.

 

5. Jūsu tiesības

5.1. Šajā ziņojuma daļā mēs sniedzam jums pārskatu par jūsu tiesībām saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. Tā kā dažas tiesības ir sarežģīti īstenot, mēs šajā ziņojumā izklāstām tikai galvenos aspektus. Aicinām iepazīties ar attiecīgajiem tiesību aktiem un uzraugošo iestāžu vadlīnijām, lai iegūtu pilnīgu informāciju par šīm tiesībām.

5.2. Jūsu galvenās tiesības, ko nodrošina datu aizsardzības tiesību akti, ir šādas:

(a) tiesības piekļūt datiem;

(b) tiesības pieprasīt datu labošanu (lielāko daļu ar šīm tiesībām saistīto darbību var veikt, piesakoties kontā, ja tāds ir izveidots);

(c) tiesības pieprasīt izdzēst datus;

(d) tiesības ierobežot datu apstrādi;

(e) tiesības iebilst pret datu apstrādi;

(f) tiesības uz datu pārnesamību;

(g) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

(h) tiesības atsaukt piekrišanu.

5.3. Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam ar jums saistītos personas datus, un apstrādes gadījumā jums ir tiesības iepazīties ar apstrādātajiem personas datiem un noteiktu papildinformāciju. Šī papildinformācija ietver datu apstrādes nolūkus, personas datu kategorijas, datu saņēmējus. Mēs jums izsniegsim jūsu personas datu kopiju pēc jūsu pieprasījuma, izņemot gadījumus, kad tas pārkāptu citu personu tiesības un brīvības. Pirmo eksemplāru mēs sniedzam bez maksas, taču mēs varam iekasēt saprātīgu maksu par papildu kopijām, lai segtu administratīvās izmaksas.

5.4. Tiesības pieprasīt labot datus. Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu neprecīzi personas dati tiktu izlaboti un, ņemot vērā datu apstrādes nolūkus, nepilnīgi dati tiktu papildināti.

5.5. Noteiktos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs situācijas ietver gadījumus, kad: (i) personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika apstrādāti; (ii) jūs atsaucat savu piekrišanu un nepastāv cits juridisks pamats datu apstrādei; (iii) jūs nepiekrītat datu apstrādei, pamatojoties uz attiecīgo tiesību aktu noteikumiem; (iv) dati tiek apstrādāti tiešajam mārketingam; (v) dati tiek apstrādāti nelikumīgi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktos gadījumos jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot šīs tiesības izņēmumu dēļ. Šādi izņēmumi ietver gadījumus, kad dati ir nepieciešami, lai: (i) īstenotu vārda un informācijas brīvību; (ii) izpildītu mūsu juridiskās saistības; (iii) uzturētu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

5.6. Noteiktos gadījumos jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi. Šīs situācijas ietver gadījumus, kad: (i) jūs apstrīdat datu precizitāti; (ii) dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet jūs nevēlaties, lai tie tiktu izdzēsti; (iii) mums vairs nav nepieciešami personas dati, bet jums ir nepieciešami šādi dati, lai uzturētu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības; (iv) jūs iebilstat pret datu apstrādi, pamatojoties uz sabiedrības interesēm vai likumīgām interesēm, līdz ir izvērtēta jūsu iebilduma pamatotība. Gadījumā, ja tiks ierobežota jūsu datu apstrāde, mēs turpināsim uzglabāt jūsu datus, bet mēs tos turpmāk neapstrādāsim, izņemot: (i) ar jūsu piekrišanu; (ii) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības; (iii) aizsargātu citu personu tiesības; (iv) sabiedrības interešu nolūkos.

5.7. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, gadījumos, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus sabiedrības interešu nolūkos vai pamatojoties uz mūsu vai trešo personu likumīgajām interesēm. Ja jūs iebilstat pret šādu jūsu personas datu apstrādi, mēs vairs neapstrādāsim jūsu attiecīgos personas datus, ja vien nevarēsim pierādīt, ka šādi dati tiek apstrādāti pārliecinošu leģitīmu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām. Mēs varam arī turpināt apstrādāt šādus datus, lai uzturētu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

5.8. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu). Ja jūs iebilstat pret šādu jūsu personas datu apstrādi, mēs vairs neapstrādāsim jūsu attiecīgos personas datus šim nolūkam.

5.9. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi zinātniskiem, vēsturiskiem pētījumiem un statistikas nolūkiem. Ja jūs iebilstat pret šādu jūsu personas datu apstrādi, mēs vairs neapstrādāsim jūsu attiecīgos personas datus šim nolūkam, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka šādi dati ir nepieciešami sabiedrības interešu dēļ.

5.10. Tiesības uz datu pārnesamību. Tiktāl, ciktāl mūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir:

a) piekrišana; vai

(b) ja darbības tiek veiktas pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, jums ir tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā. Jūs nevarēsiet izmantot šīs tiesības, ja tām būs negatīva ietekme uz citu personu tiesībām un brīvībām.

5.11. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot jūsu personas datus, mēs pārkāpjam datu aizsardzības tiesību aktus, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, kuras juridiskā adrese ir https://www.ptac.gov.lv/lv.

5.12. Gadījumos, kad datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs jūsu datu apstrādes likumību līdz atsaukšanai.

5.13. Papildus konkrētajiem pasākumiem, kas norādīti šajā ziņojuma daļā vai tīmekļa vietnē, jūs varat arī īstenot jebkuras no šajā ziņojuma daļā minētajām tiesībām, sazinoties ar mums pa e-pastu info@meistaramajas.lv un citiem tīmekļa vietnē norādītajiem kontaktiem. www.meistaramajas.lv

 

6. Par sīkfailiem

6.1. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas darbojas kā jūsu identifikatori, kurus tīmekļa vietnes serveris nosūta jūsu pārlūkprogrammai un tiek saglabāti jūsu pārlūkprogrammā. Katru reizi, kad pārlūkprogramma piekļūst tīmekļa vietnes serverim, šāds identifikators tiek nosūtīts atpakaļ uz tīmekļa vietnes serveri.

6.2. Parasti sīkfaili nesatur informāciju, kas var identificēt lietotāju, taču jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam, var tikt saistīti ar informāciju, kas iegūta un saglabāta ar sīkfailu palīdzību.

6.3. Mēs izmantojam šādus sīkfailus:

 

Būtiski sīkfaili ir nepieciešami, lai jūs varētu izmantot dažādas tīmekļa vietnes www.meistaramajas.lv funkcijas, kā arī tīmekļa vietnes darbībai un tos nevar atspējot. Šie sīkfaili tiek uzglabāti jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā tik ilgi, kamēr jūs apmeklējat lapu un ir derīgi ierobežotu laiku. To ierakstīšana ir atkarīga no jūsu darbībām lapas pārlūkošanas laikā, piemēram, konfidencialitātes iestatījumu mainīšana, pieteikšanās un dažādu veidlapu aizpildīšana.

Sīkfaila nosaukums

Mērķis

Sīkfailu uzglabāšanas periods

__cf_bm

Izmanto, lai atšķirtu cilvēkus un meklēšanas robotus; kā arī lai uzturētu lietotāja sesiju.

24 stundas

wc_cart_hash_#

Satura vadības sistēmas sīkfaili, lai nodrošinātu netraucētu tīmekļa vietnes darbību un ļautu atpazīt lietotāju.

Pastāvīgais sīkfails

wc_fragments_#

Satura vadības sistēmas sīkfaili, lai nodrošinātu netraucētu tīmekļa vietnes darbību un ļautu atpazīt lietotāju.

Līdz sesijas beigām

Analītiskie sīkfaili ir nepieciešami, lai reģistrētu tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un apmeklētāju plūsmas avotus. Analītiskie sīkfaili ļauj mums uzzināt, kuras lapas ir visapmeklētākās, kā klienti tās pārlūko, un tas ļauj mums uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Ja jūs nepiekrītat pieņemt šos sīkfailus, jūsu tīmekļa vietnes apmeklējums netiks iekļauts mūsu statistikā.

   

_ga

Ļauj mums uzraudzīt tīmekļa vietni, izmantojot rīku “Google Analytics”.

2 gadi

_dc_gtm_UA

“Google Analytics” sīkfails, ko izmanto, lai ierobežotu pieprasījumu skaitu.

24 stundas

_clck

Izmanto, lai apkopotu datus par lietotāja pārlūkošanas uzvedību tīmekļa vietnē. Nepieciešami, lai informētu tīmekļa vietnes īpašnieku par statistiku.

1 gads

_gat

Neuzglabā nekādu informāciju. Izmanto tikai, lai ierobežotu informācijas nosūtīšanu uz “Google Analytics”.

24 stundas

_gid

“Google Analytics” sīkfails, lai atšķirtu lietotājus.

24 stundas

_hjAbsoluteSessionInProgress

“HotJar” partnera sīkfails, lai identificētu lietotāju, piešķirot unikālu identifikācijas numuru (ID). Šādi tiek uzskaitīti tīmekļa vietnes apmeklētāji.

24 stundas

_hjFirstSeen

“HotJar” partnera sīkfails, ko izmanto, lai identificētu lietotāju. Tādā veidā mēs zinām, vai lietotājs apmeklē tīmekļa vietni pirmo reizi vai atkārtoti.

24 stundas

_hjTLDTest

“HotJar” partnera sīkfails, ko izmanto, lai atpazītu lietotāju, lai identificētu problēmas ar tīmekļa vietni.

Līdz sesijas beigām

_hjSession

“HotJar” partnera sīkfails, ko izmanto, lai izveidotu unikālu ID apmeklējuma sesijai, lai palīdzētu izprast lietotāju uzvedību tīmekļa vietnē.

24 stundas

collect

“Google Analytics” sīkfails, lai nosūtītu informāciju par lietotāja ierīci un uzvedību.

Līdz sesijas beigām

Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai sniegtu jums atbilstošu informāciju par mūsu pakalpojumiem, uzlabotu satura izvēli, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas paradumiem, un paplašinātu jūsu iespējas mūsu tīmekļa vietnē. Šie sīkfaili var tikt izmantoti, lai rādītu mūsu reklāmas trešo pušu tīmekļa vietnēs. Šajā gadījumā mēs arī saņemtu informāciju par jūsu pārlūkošanas vēsturi mūsu oficiālo partneru tīmekļa vietnēs, kurās mēs prezentējam savu reklāmu. Ja jūs nepiekrītat pieņemt šos sīkfailus, apmeklējot tīmekļa vietni www.meistaramajas.lv, jūs redzēsiet tikai vispārēju, nepersonalizētu reklāmu.

   

_fbp

“Facebook” sīkfails, kas paredzēts personalizētai reklāmai.

3 mēneši

_gcl_au

“Google sīkfails”, kas paredzēts personalizētai reklāmai.

3 mēneši

_uetsid

Izsekošanas sīkfails, ko izmanto “Microsoft Bing Ads”. Tas ļauj mums atpazīt lietotājus, kuri jau ir apmeklējuši mūsu tīmekļa vietni.

24 stundas

_uetvid

Izsekošanas sīkfails, ko izmanto “Microsoft Bing Ads”. Tas ļauj mums atpazīt lietotājus, kuri jau ir apmeklējuši mūsu tīmekļa vietni.

1 gads

ads/ga-audiences

“Google AdWords” tiek izmantots, lai atkārtoti atlasītu apmeklētājus, pamatojoties uz lietotāju uzvedību tiešsaistē.

Līdz sesijas beigām

ANONCHK

Tas tiek izmantots, lai saglabātu lietotāju sesiju ID un pārbaudītu klikšķus uz “Bing” meklētājprogrammas reklāmām. Sīkfails palīdz arī apkopot statistiku un personalizēt reklāmu.

24 stundas

MUID

Sīkfails, ko izmanto “Microsoft”. Lietotājam tiek piešķirts unikāls identifikators, un tiek uzraudzīta lietotāja uzvedība lapā.

1 gads

SRM_B

Izseko lietotāja mijiedarbību ar tīmekļa vietnes meklēšanas funkciju. Šie dati var tikt izmantoti, lai nodrošinātu lietotājam atbilstošus produktus vai pakalpojumus.

1 gads

tr

“Facebook” sīkfails tiek izmantots reklāmas nolūkos.

Līdz sesijas beigām

7. Kā jūs varat pārvaldīt sīkfailus?

7.1. Jūs varat izdzēst visas jūsu datorā saglabātos sīkfailus; daudzās pārlūkprogrammās varat iestatīt, lai sīkfaili netiktu saglabāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja sīkfaili ir atspējoti, jūs varat zaudēt iespēju izmantot daudzas funkcijas, kas nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos pareizi. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkfailiem, apmeklējiet tīmekļa vietni https://www.allaboutcookies.org/ vai https://www.aboutcookies.org/. Šajās tīmekļa vietnēs varat atrast detalizētu informāciju par sīkfailiem un veidiem, kā tos atspējot, izmantojot pārlūkprogrammu, kā arī to, kā noņemt sīkfailus, kas jau atrodas jūsu datorā. Informācija par to, lai noņemtu sīkfailus no mobilā tālruņa, ir norādīta tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

7.2. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu lietotājiem dod tiesības atteikties no sīkfailiem vai tos izdzēst. Līdzekļi, kā to izdarīt, var atšķirties atkarībā no konkrētās pārlūkprogrammas un tās konkrētās versijas. Jūs varat arī piekļūt aktuālajai informācijai par to, kā bloķēt vai izdzēst sīkfailus pašu pārlūkprogrammas pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs, piemēram, “Chrome”, “Firefox”, “Internet Explorer”, “Safari”.

7.3. Sīkfailu bloķēšana var negatīvi ietekmēt vairuma tīmekļa vietņu izmantošanu.

7.4. Ja bloķēsiet sīkfailus, jūs nevarēsiet izmantot visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas.

 

8. Trešo pušu tīmekļa vietnes

Tīmekļa vietnē var būt saites uz un no partneru tīmekļa vietnēm, informācijas avotiem un saistītām personām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka trešo pušu tīmekļa vietnēm, kurām piekļūstat, sekojot saitēm šajā tīmekļa vietnē, ir savas konfidencialitātes politikas, un mēs neesam atbildīgi par šīm konfidencialitātes politikām. Pirms iesniedzat jebkādus savus personas datus, iesakām izlasīt šo citu tīmekļa vietņu konfidencialitātes ziņojumus.

 

9. Bērnu personas dati

9.1. Mūsu tīmekļa vietnē sniegtie pakalpojumi ir paredzēti personām, kas vecākas par 18 gadiem.

9.2. Personu, kas jaunākas par šajā sadaļā noteikto vecumu, personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja persona, kam ir vecāku atbildība, tam piekrīt.

9.3. Ja mums radīsies pamatotas šaubas, ka apstrādājam personas, kas ir jaunāka par šajā sadaļā noteikto vecumu, datus bez personas, kam ir vecāku atbildība, piekrišanas, mēs izdzēsīsim šādas personas datus no datubāzēm.

 

10. Datu atjaunināšana

Lūdzu, informējiet mūs, ja jūsu personiskā informācija, ko mēs apstrādājam, ir jālabo vai jāatjaunina.

Jebkādas izmaiņas šajā ziņojumā tiks publicētas tīmekļa vietnē, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs jūs par tām informēsim pa e-pastu.

meistaramajas.lv
TimberCabins

Timber Cabins izmanto četrus galvenos sīkdatņu veidus.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkfailu izmantošanai. Privātuma politika